Diensten

Diensten: 

  • ADVIES EN ONTWERP
  • AANLEG EN ONDERHOUD
  • BOOMVERZORGING
  • GROOTSCHALIG GROEN
  • HOUTCONSTRUCTIES
  • ERFAFSCHEIDINGEN
  • (CHEM.)ONKRUIDBESTRIJDING
  • (SIER)BESTRATING

 ONTWERP EN ADVIES OP MAAT
  Lees meer...
    Adviserend intake gesprek waarbij rekening houdend met uw wensen
    Het uitwerken deze wensen middels 2 verschillende schetsontwerpen
    Het maken van een voorlopige kostenraming
    Uitwerking en aanlevering van definitief ontwerp, offerte en planning

 AANLEG
   Lees meer... 
    Het aanleggen van (stads)tuinen, particuliere-, bedrijfs- en gemeenschappelijke tuinen
    Levering en plaatsing van erfafscheidingen zoals: loof- en conifeerhagen, (houten) schuttingen, sierhekwerken etc.
    Levering en plaatsing van houtconstructies zoals: vlonderterrassen, tuinhuisjes, parkbruggen, veranda’s etc.
    Renoveren van buitenruimtes
    Leveren en straten van alle soorten verhardingen
    Het opstellen en uitvoeren van het beplantingsplan
    Kortom, de realisatie van uw ideeën gecombineerd met
    ons advies creëert uw ideale buitenruimte.

 ONDERHOUD
    Lees meer...
    Projectonderhoud van (stads)tuinen, particuliere, bedrijfs- en gemeenschappelijke tuinen
    Algemeen onderhoud zoals: gazon, bestratingen, houtwerken, plantsoenen e.d.
    Met een op maat gemaakt (jaarrond) onderhoudscontract wordt uw buitenruimte naar tevredenheid onderhouden.

 BOOMVERZORGING
    Advies en onderzoek vitaliteit boomvegetatie in park, stad en lanen
    Toepassen van vormsnoei, uitlichten en opkronen van de boom
    Het kappen van park, stads en laanbomen
    Het aanplanten van boom(vegetaties)
    Aanvraag van kapvergunning of melding doen van

GROENVOORZIENING
    Aanleg en onderhoud op grootschalig groen voor gemeente, semi-overheid en woon-coöperaties 
    Onderhoud, Boomverzorging en Groenvoorziening staan voor het bijdragen aan, creëren, behouden en onderhouden van een groene leefomgeving.

PM-groenwerk staat als Hoveniersbedrijf midden in de samenleving.

Een samenleving waarin het hebben van sociale contacten, vrije tijd en rust een kostbaar goed is.

Wij van PM-groenwerk kunnen samen met vakkundig personeel ‘rust’ creëren door te adviseren in de vele mogelijkheden die uw buitenruimte u kan bieden.

PM-groenwerk is in staat creatief, functioneel en duurzaam werk te leveren als het gaat om de aanleg en onderhoud van uw buitenruimte.

 

PM Groenwerk adviseert, creëert en realiseert!

 

PM-groenwerk is een veelzijdig hoveniersbedrijf dat zich niet alleen op het commerciële maar ook op het maatschappelijke aspect richt.

PM-groenwerk zet zich speciaal in voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder begeleiding van vakkundige hoveniers, die beschikken over een bijzonder sociaal gevoel, zichzelf ontwikkelen.

Als team zorgen zij er voor dat aanleg en onderhoud van uw buitenruimte naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd waarbij u intussen onbewust ‘bewust’ maatschappelijk uw steentje bijdraagt.

Deze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zo al werkend hun kwaliteiten ontwikkelen en middels deze praktijkervaringen in het regulier bedrijfsleven en het volgen van de juiste cursussen via de Sociale Werkvoorziening hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

Met als belangrijkste uitgangspunt: het creëren van een passende werkplek waarin de SW medewerker zich volledig op zijn plaats voelt.

PM-groenwerk; natuurlijk goed bezig!